Aktualności

Wyróżniony wpis

EMC-LabNet na XIV Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu


Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) jest współorganizatorem XIV Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetyczne zorganizowanych we Wrocławiu w Politechnice Wrocławskiej w dniach 26-28.06.2024 r.

Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany efekt realizacji projektu jak i możliwe będzie spotkanie się z jego realizatorami.
Szczegóły na stronie Warsztatów EMC: (https://www.warsztaty-emc.pwr.edu.pl)

Aktualności

Pozostałe wpisy

EMC-LabNet na XIV Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu


Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) jest współorganizatorem XIV Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetyczne zorganizowanych we Wrocławiu w Politechnice Wrocławskiej w dniach 26-28.06.2024 r.

Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany efekt realizacji projektu jak i możliwe będzie spotkanie się z jego realizatorami.
Szczegóły na stronie Warsztatów EMC: (https://www.warsztaty-emc.pwr.edu.pl)

Zakończenie realizacji projektu EMC-LabNet

W dniu 31.12.2023 r. zakończono realizację projektu EMC-LabNet. Zakupiono całą zaplanowaną aparaturę i osiągnięto zamierzone wskaźniki produktu. Projekt z fazy realizacji przechodzi do fazy trwałości i sukcesywnego osiągania wskaźników rezultatu.

Zakończenie dostaw i instalacji aparatury w projekcie EMC-LabNet

W dniu 15 grudnia 2023 r. z zgodnie z podpisanymi umowami z sukcesem zakończono wszystkie zaplanowane dostawy i instalacje aparatury oraz oprogramowania w projekcie EMC-LabNet. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany.

Podpisanie aneksu nr 6 do umowy – zwiększenie wartości projektu

W dniu 04.09.2023 podpisano aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu "Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)", zwiększający wartość projektu do 68 641 812,27 zł i wartość dofinansowania do 42 648 935,16 z w związku ze wzrostem kosztu zakupu aparatury badawczej.

Uroczyste otwarcie nowoczesnej hali laboratoryjnej w OBR CTM S.A

W dniu 13 października 2022 roku odbyło się w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. uroczyste otwarcie nowej hali z laboratoriami badawczymi.
W uroczystości uczestniczyli m.in. m.in.przedstawiciele MON, Władz Województwa Pomorskiego, Urzędu Miasta Gdyni, PGZ oraz wielu innych instytucji i jednostek.

Podpisanie aneksu nr 5 do umowy wydłużający okres realizacji projektu EMC-LabNet

W dniu 21.09.2022 podpisano aneks nr 5 do umowy nr: POIR.04.02.00-14-A007/16-00 wydłużający okres realizacji projektu o dofinansowanie projektu EMC-LabNet do dnia 31.12.2023 r.

EMC-LabNet na XIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu

Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) jako współorganizator XIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetyczne zorganizowanych we Wrocławiu w Politechnice Wrocławskiej w dniach 27-29.06.2022 r. W sesji S11 zaprezentowano stan realizacji i ofertę projektu.

Ukończono rozbudowę budynku AL Politechniki Rzeszowskiej

Zakończono z sukcesem realizację podzadania Politechniki Rzeszowskiej pn."Rozbudowa budynku AL, roboty i materiały budowalne". Dobudowana część budynku został przekazana do użytkowania.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 31.07.2018 podpisano umowę Nr POIR.04.02.00-14-A007/16-00 o dofinansowanie projektu "Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Scroll to Top
Skip to content