Infrastruktura badawcza - stanowisko badawcze do badań odporności na wyładowania piorunowe zbudowane w Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Politechniki Białostockiej w ramach realizacji następujacego zadania w projekcie „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”:

Aparatura badawcza

 • Stanowisko badawcze do badania odporności na wyładowania piorunowe zawiera następującą specjalistyczną aparaturę badawczą i pomiarową:
 • mobilne stanowisko badawcze do badania odporności na wyładowania piorunowe o następujących parametrach udarów Fot. 1
  • maksymalny prąd wyładowczy 200 kA, 10/350 μs, 120 kV;
  • możliwość synchronizacji udaru z siecią AC 230 V, 50 Hz;
  • możliwość rekonfiguracji generatora do pracy z udarem 8/20 μs;
  • prowadzenie badań w warunkach poligonowych z prądem 50 kA, 10/350 μs;
 • generator udaru napięciowo-prądowego 1,2/50 – 8/20 μs, Umax = 10 kV, In = 5 kA, EFT/Burst;
 • generator prądu impulsowego 8/20 μs, In = 60 kA;
 • generator udarów prądowych 10/350 μs, Iimp = 100 kA;
 • generator udarów prądowych oscylacyjnych GUP-100, In = 100 kA;
 • generator udaru napięciowego 1,2/50 μs, Umax = 400 kV;
 • generator udaru napięciowego 10/700 μs, Umax = 37 kV;
 • Źródło wysokiego napięcia zmiennego o Umax = 350 kV (transformator probierczy TP-350);
 • oscyloskopy o paśmie do 2 GHz;
 • cewki Rogowskiego do pomiaru prądów udarowych od 30 A do 300 kA;
 • sondy wysokonapięciowe o napięciu znamionowym do 40 kV;
 • generatory wyładowań elektrostatycznych ESD do 16,5 kV.

 

Typowe przeznaczenie aparatury badawczej:

 • Aparatura badawczo-pomiarowa jest dedykowana do realizacji następujących badań:
 • badaniach wytrzymałości urządzeń elektrycznych i elektronicznych na przepięcia (surge);
 • badaniach wytrzymałości urządzeń elektrycznych i elektronicznych narażonych na skutki przepływu prądu piorunowego;
 • badaniach propagacji udarów piorunowych w instalacjach elektrycznych;
 • badaniach oddziaływania impulsowych pól elektromagnetycznych (LEMP) na instalacje i aparaturę;
 • badaniach symulacyjnych zagrożeń piorunowych urządzeń i systemów elektronicznych w obiektach budowlanych, w stacjach elektroenergetycznych, w obiektach przemysłowych oraz telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;
 • badaniach wytrzymałości elementów konstrukcyjnych na skutki przepływu prądu udarowego o wartości szczytowej do 200 kA;
 • realizacja pomiarów, przeprowadzania diagnostyki i opracowywania ekspertyz, w tym np.:
  • rejestrację przepięć w instalacjach elektrycznych oraz w obwodach sygnałowych;
  • dobór rozwiązań urządzeń piorunochronnych i systemów ograniczania przepięć w instalacjach elektrycznych i obwodach sygnałowych;
  • pomiary pól elektromagnetycznych oraz ochrona urządzeń przed ich oddziaływaniem oraz ekranowanie;
  • generację prądów piorunowych w warunkach laboratoryjnych i poligonowych (generator mobilny);
  • badania wytrzymałości elementów urządzeń piorunochronnych na przepływ prądu piorunowego;
  • badania ograniczników przepięć w obwodach niskiego napięcia;
  • testowanie odporności udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  • prace eksperckie w zakresie ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami.
Scroll to Top
Skip to content