Infrastruktura badawcza – stanowiska badawcze zbudowane lub/i zmodernizowane/rozbudowane w Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej w Wojskowej Akademii Technicznej ramach realizacji następujacych zadań w projekcie „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”:

Aparatura badawcza

W ramach realizacji projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” w latach 2020 – 2022 został zakupiony kompletny system do testowania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia polem elektromagnetycznym, wytwarzanym w komorze bezodbiciowej SAC wg norm MIL-STD-461G, NO-06-A200 oraz NO-06-A500.
Parametry techniczne wytwarzanego sygnału testowego:

 • zakres częstotliwości wytwarzania narażeń od 2 MHz do 40 GHz;
 • poziom wytwarzanego pola elektromagnetycznego w odległości 1m wg. norm MIL-STD-461G, NO-06-A200, NO-06-A500:
 • 50 V/m w zakresie częstotliwości 2 MHz – 1 GHz;
 • 200 V/m w zakresie częstotliwości 1 GHz– 18 GHz;
 • 50 V/m w zakresie częstotliwości 18 GHz – 40 GHz;
 • modulacja sygnału narażeń: AM i PULSE.

Podstawowymi urządzeniami pomiarowymi na stanowisku pomiarowym są urządzania pomiarowe firmy Rhode&Schwarz:

 • geberator sygnałowy SMB100B;
 • zestaw wzmacniaczy mocy na zakres częstotliwości od 2 MHZ do 1 GHZ R&S BBA 150;
 • miernik mocy;
 • linia paskowa typ FP250;
 • antena dwustożkowa typ BBAE9179
 • antena logoperiodyczna typ STLP9128E;
 • miernik natężenia pola typ EP604;
 • generator sygnałowy SMB100A;
 • zestaw wzmacniaczy mocy na zakres od 1 GHZ do 40 GHZ;
 • antena rożkowa BHA60118-20;
 • miernik natężenia pola HI-6053;
 • oprogramowanie EMC32.

Typowe przeznaczenie aparatury badawczej:

Stanowisko wraz z aparaturą badawczo-pomiarowa jest dedykowana do realizacji badań odporności podzespołów, urządzeń i systemów instalowanych m.in. w systemach wojskowych na zaburzenia elektromagnetyczne o dużych natężeniach pola, które są generowane intencjonalnie zgodnie z zaleceniami norm MIL-STD-461G, NO-06-A200 oraz NO-06-A500. Stanowisko wraz z aparaturą badawczo-pomiarowa jest dedykowana do realizacji badań odporności podzespołów, urządzeń i systemów instalowanych m.in. w systemach wojskowych na zaburzenia elektromagnetyczne o dużych natężeniach pola, które są generowane intencjonalnie zgodnie z zaleceniami norm MIL-STD-461G, NO-06-A200 oraz NO-06-A500. 

Aparatura badawcza

Zakupione w ramach projektu stanowisko do pomiaru emisji ujawniających TEMPEST jest przeznaczone do realizacji pomiarów zgodnie z normą NATO SDIP-27/1 w zakresie częstotliwości od 100 Hz do 18 GHz. Stanowisko do pomiaru emisji ujawniających TEMPEST umożliwia realizację pomiarów emisji ujawniającej przewodzonej oraz promieniowanej. Podstawowymi urządzeniami pomiarowymi na stanowisku pomiarowym są urządzania pomiarowe firmy INTRIPLE, które uzupełnia dodatkowa aparatura:
• szerokopasmowy odbiornik pomiarowy IZ27B firmy INTRIPLE,
• zestaw niskoszumnych anten szerokopasmowych IZ1027A,
• szerokopasmowa antena mikrofalowa IZ1127C,
• pętlowa antena do pomiaru składowe magnetycznej IZ727C,
• referencyjna antena dipolowa IZ229,
• sterownik i przełącznik antenowy IZ154B,
• aktywna sieć sztuczna do pomiarów TEMPEST IZ245B,
• Transformator izolujący,
• niskostratny szerokopasmowy ogranicznik,
• filtr górnoprzepustowy do sieci sztucznej,
• stół z platformą obrotową,
• cęgi w. cz.,
• niskoszumny konwerter optyczny,
• element symulujący pracę klawiatury komputerowej,
• oprogramowanie TEMPEST.

Typowe przeznaczenie aparatury badawczej:

Stanowisko wraz z aparaturą badawczo-pomiarowa jest dedykowana do realizacji następujących badań:

 • wyznaczania poziomu emisji ujawniających przewodzonej oraz promieniowanej przez urządzenia do zastosowań wojskowych i specjalnych zgodnie z wymaganiami TEMPEST i normą NATO SDIP-27/1 w zakresie częstotliwości od 100 Hz do 18 GHz.

Aparatura badawcza

Zakupione w ramach projektu stanowisko badawcze służący do pomiaru odporności wojskowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na różnego rodzaju zaburzenia występujących w przewodach zasilania i interfejsowych wg norm MIL-STD-461, NO-06-A200, NO-06-A500 oraz norm komercyjnych. Stanowisko pomiarowe składa się między innymi z następujących urządzeń:
generator sygnałowy NSG 4070-60 produkcji TESEQ/AMETEC;
wzmacniacz mocy NSG 4070C-60 produkcji TESEQ/AMETEC;

 • generator zaburzeń znormalizowanych CWS 500N3;
 • generator zaburzeń znormalizowanych CNSG 4060A;
 • generator zaburzeń znormalizowanych Solar 2845-2-220V;
 • generator zaburzeń znormalizowanych NX7 sr-1-400-16;;
 • generator zaburzeń znormalizowanych Solar Model 9355-1;
 • generator zaburzeń znormalizowanych Burst NX8-400-1-16.1;
 • generator zaburzeń znormalizowanych Solar Model 9354-2;
 • generator zaburzeń znormalizowanych OCS 500N6F;
 • generator zaburzeń znormalizowanych esd NX30;
 • oprogramowanie icd.control;
 • akcesoria pomiarowe typu: klamry, cęgi, sieci odsprzęgająco-sprzęgające;
 • stoły do badań.

Typowe przeznaczenie aparatury badawczej: 

Stanowisko wraz z aparaturą badawczo-pomiarowa jest dedykowana do realizacji następujących badań:

 • badań odporności urządzeń wojskowych na zróżnicowane indukowane zaburzenia występujące w obudowie lub liniach zasilania i interfejsowych podzespołów i urządzeń wojskowych m.in. SURGE, BURST, ESD, ciągłe i tłumione oscylacyjne zaburzenia sinusoidalne zgodnie z następującymi procedurami lub normami:
  • CS 101 normy MIL- STD 461;
  • CS 106 normy MIL- STD 461;
  • CS 114 normy MIL- STD 461;
  • CS 115 normy MIL- STD 461;
  • CS 116 normy MIL- STD 461;
  • CS 118 normy MIL- STD 461;
  • normy IEC 61000-4-2;
  • normy IEC 61000-4-4;
  • normy IEC 61000-4-5;
  • normy IEC 61000-4-6;
  • normy IEC 61000-4-12;
  • normy IEC 61000-4-18;
  • normy IEC 61000-4-19.
Scroll to Top
Skip to content