Materiały

Najważniejsze dokumenty do pobrania

Logo EMC-LabNet

w formacie png

Logo EMC-LabNet

w formacie png (jasne)

Logo EMC-LabNet

w formacie svg

Logo EMC-LabNet

w formacie

Plakat projektu

wersja pionowa

(uaktualniona wersja 2023)

Plakaty projektu

wersja pozioma

(Uaktualniona wersja 2023)

Plakat promocyjny


PWr v2

(uaktualniona wersja 2023)

Plakat promocyjny


PWr v1

(uaktualniona wersja 2023)

O nas

Kilka słów o projekcie

Polska Sieć Laboratoriów EMC, zwana w skrócie „EMC-LabNet” jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek wyższych uczelni i jednostki naukowo-badawczej z różnych regionów Polski (dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, podkarpackie, podlaskie), o wiodącej pozycji w kraju o różnych specjalizacjach w dziedzinie nauki kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), które dysponują infrastrukturą badawczą, potencjałem naukowym i doświadczeniem, umożliwiającymi badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zaawansowanych urządzeń i systemów: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku i odgromowych…

INFRASTRUKTURA BADAWCZA EMC-LABNET

INFRASTRUKTURA BADAWCZA
EMC-LABNET

Projekt EMC-LabNet obejmuje 23 zadania inwestycyjne, w tym 21 zadań polegających na budowie nowych stanowisk badawczych lub modernizacji i rozbudowie posiadanych stanowisk badawczych oraz 2 zadania budowlane obejmujące rozbudowę zaplecza laboratoryjnego Politechniki Rzeszowskiej (rozbudowa budynku AL) oraz budowę hali laboratoryjnej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Zaplecze i stanowiska badawcze zbudowane i/lub zmodernizowane/rozbudowane w projekcie „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” opisano w zakładce INFRASTRUKTURA BADAWCZA.
Scroll to Top
Skip to content