Oferta badawcza

Poznaj naszą ofertę

Cele badawcze oraz program badań

Podział specjalizacji wśród konsorcjantów w zakresie badania, modelowania i analizy zjawisk oraz właściwości urządzeń, systemów, instalacji elektrycznych i elektronicznych oraz metod ich projektowania, a także zabezpieczania pod kątem EMC, jest następujący:
Głównym celem EMC-LabNet jest wzmacnianie rozwoju technologicznego i innowacji oraz badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych w zakresie szeroko rozumianej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń systemów i instalacji, wspólnie lub na rzecz przedsiębiorstw dla innowacyjnych materiałów, urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych użytkowanych w medycynie, energetyce, radiokomunikacji, telekomunikacji, systemach i sieciach informacyjnych, sieciach sensorowych, sieciach inteligentnych, urządzeniach i systemach lotniczych, wojskowych, morskich i innych dziedzinach na etapie ich opracowywania.

Działalność badawcza i usługowa konsorcjum obejmuje następujące zagadnienia:
Dla każdego zbudowanego i zmodernizowanego stanowiska w projekcie określono jego typowe przeznaczenie, w tym przeznaczenie dostępnej na stanowisku aparatury badawczej. Szczegóły zamieszczono w zakładce W ramach każdego z zagadnień ogólnych realizowane i oferowane są następujące badania i usługi:
Zakres badań i usług dla zagadnienia 1: „Opracowywanie i rozwój metod oraz procedur badawczych w zakresie pomiaru emisji elektromagnetycznych oraz badania odporności na różne zjawiska elektromagnetyczne (EM)”:
Zakres badań i usług dla zagadnienia 2: „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora wytwarzania urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych dzięki możliwości wykonania w kraju kompleksowych badań zgodności i certyfikacji prototypów i gotowych wyrobów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej”:
unikatowymi metodami oraz w zakresach (m.in. częstotliwości, poziomów i charakterystyk oddziaływania) i jakości niedostępnych dotychczas w kraju,
Zakres badań i usług dla zagadnienia 3: „Analiza środowiska elektromagnetycznego oraz symulacja zjawisk elektromagnetycznych oraz wytwarzanie zaburzeń”:
Zakres badań i usług dla zagadnienia 4: „Ocena skuteczności opracowanych rozwiązań ograniczających emisje elektromagnetyczne ( w tym niezamierzony ulot informacji) oraz zabezpieczeń chroniących ludzi urządzenia i systemy przed różnymi zjawiskami elektromagnetycznymi”:
Zakres usług dla zagadnienia 5: „Upowszechnianie wiedzy, szkolenia i ekspertyzy
Scroll to Top
Skip to content