Unikatowość

Unikatowe skonsolidowane zaplecze techniczno-naukowe w postaci sieci laboratoriów kompatybilności elektromagnetycznej z unikatową w kraju aparaturą badawczą

Kompleksowe badania EMC

Kompleksowe i zaawansowane eksperymentalne badania naukowe, prace rozwojowe oraz usług badawcze, doradztwo i szkolenia z zakresu EMC

Nowoczesna Infrastruktura

Nowoczesne laboratoria z innowacyjnymi stanowiskami badawczymi do wytwarzania i pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych oraz testowania spełnienia wymagań technicznych i oceny skuteczności stosowanych zabezpieczeń

O nas

Kilka słów o projekcie

Polska Sieć Laboratoriów EMC, zwana w skrócie „EMC-LabNet” to projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury badawczej laboratoriów EMC w pięciu polskich jednostkach naukowo-badawczych, tworzących konsorcjum naukowo –technologiczne o tej samej nazwie. Konsorcjum zawiązały: Politechnika Wrocławska (Lider), Politechnika Rzeszowska, Politechnika Białostocka i Wojskowa Akademia Techniczna oraz OBR Centrum Techniki Morskiej S.A, które mają ugruntowaną i wiodącą pozycję w kraju w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenia usług badawczych, doradztwa i szkoleń w zakresie różnych aspektów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Głównym celem EMC-LabNet było utworzenie skonsolidowanego zaplecza technicznego w postaci sieci laboratoriów EMC, dostępnego dla naukowców i inżynierów z wielu różnych branż (np. technik komunikacyjnych i informacyjnych, techniki wojskowej, lotniczej, morskiej, motoryzacyjnej, kosmicznej itp.) oraz modernizacja i rozbudowa posiadanej infrastruktury badawczej każdego z laboratoriów (z uwzględnieniem specjalizacji każdego z konsorcjantów), w celu zwiększenia potencjału badawczego dla prowadzenia zaawansowanych eksperymentalnych badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenie kompleksowych usług badawczo-rozwojowych z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej oraz generacji udarów wysokoenergetycznych (np. prądów piorunowych, HPM itp.).

Projekt EMC-LabNet uzyskał dofinansowanie w wysokości 42 648 935,16 zł w ramach Działania 4.2 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa dofinansowania projektu nr POIR.04.02.00-02-A007/16-00, została podpisana w dniu 31 lipca 2018 roku Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31.12.2023.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA EMC-LABNET

INFRASTRUKTURA BADAWCZA
EMC-LABNET

Projekt EMC-LabNet obejmuje 23 zadania inwestycyjne, w tym 21 zadań polegających na budowie nowych stanowisk badawczych lub modernizacji i rozbudowie posiadanych stanowisk badawczych oraz 2 zadania budowlane obejmujące rozbudowę zaplecza laboratoryjnego Politechniki Rzeszowskiej (rozbudowa budynku AL) oraz budowę hali laboratoryjnej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Zaplecze i stanowiska badawcze zbudowane i/lub zmodernizowane/rozbudowane w projekcie „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” opisano w zakładce INFRASTRUKTURA BADAWCZA.

Aktualności

Najnowsze wpisy

Zakończenie realizacji projektu EMC-LabNet

W dniu 31.12.2023 r. zakończono realizację projektu EMC-LabNet. Zakupiono całą zaplanowaną aparaturę i osiągnięto zamierzone wskaźniki produktu. Projekt z fazy realizacji przechodzi do fazy trwałości i sukcesywnego osiągania wskaźników rezultatu.

Zakończenie dostaw i instalacji aparatury w projekcie EMC-LabNet

W dniu 15 grudnia 2023 r. z zgodnie z podpisanymi umowami z sukcesem zakończono wszystkie zaplanowane dostawy i instalacje aparatury oraz oprogramowania w projekcie EMC-LabNet. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany.

Podpisanie aneksu nr 6 do umowy – zwiększenie wartości projektu

W dniu 04.09.2023 podpisano aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu "Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)", zwiększający wartość projektu do 68 641 812,27 zł i wartość dofinansowania do 42 648 935,16 z w związku ze wzrostem kosztu zakupu aparatury badawczej.

Uroczyste otwarcie nowoczesnej hali laboratoryjnej w OBR CTM S.A

W dniu 13 października 2022 roku odbyło się w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. uroczyste otwarcie nowej hali z laboratoriami badawczymi.
W uroczystości uczestniczyli m.in. m.in.przedstawiciele MON, Władz Województwa Pomorskiego, Urzędu Miasta Gdyni, PGZ oraz wielu innych instytucji i jednostek.

Podpisanie aneksu nr 5 do umowy wydłużający okres realizacji projektu EMC-LabNet

W dniu 21.09.2022 podpisano aneks nr 5 do umowy nr: POIR.04.02.00-14-A007/16-00 wydłużający okres realizacji projektu o dofinansowanie projektu EMC-LabNet do dnia 31.12.2023 r.

EMC-LabNet na XIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu

Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) jako współorganizator XIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetyczne zorganizowanych we Wrocławiu w Politechnice Wrocławskiej w dniach 27-29.06.2022 r. W sesji S11 zaprezentowano stan realizacji i ofertę projektu.

Ukończono rozbudowę budynku AL Politechniki Rzeszowskiej

Zakończono z sukcesem realizację podzadania Politechniki Rzeszowskiej pn."Rozbudowa budynku AL, roboty i materiały budowalne". Dobudowana część budynku został przekazana do użytkowania.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 31.07.2018 podpisano umowę Nr POIR.04.02.00-14-A007/16-00 o dofinansowanie projektu "Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poprzednie
Następne
Scroll to Top
Skip to content