Uniqueness

A unique consolidated technical and scientific base in the form of a network of electromagnetic compatibility laboratories with unique research equipment in the country

Comprehensive EMC testing

Comprehensive and advanced experimental research, development and research services, consulting and training in the field of electromagnetic compatibility

Modern Infrastructure

Modern laboratories with innovative research set-ups for the generation and measurement of electromagnetic disturbances, testing compliance with technical requirements and assessing the effectiveness of applied protections

O nas

Briefly about the project

The Polish Network of EMC Laboratories, called “EMC-LabNet”, is a project to modernize and expand the research infrastructure of EMC laboratories in five Polish scientific and research units, forming a scientific and technological consortium of the same name. The consortium was established by: Wrocław University of Science and Technology (Leader), Rzeszów University of Technology, Białystok University of Technology and Military University of Technology and OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., which have an established and leading position in Poland in the field of scientific research and development work, providing research services, consulting and training in various aspects of electromagnetic compatibility (EMC).

The main goal of EMC-LabNet was to create a consolidated technical base in the form of a network of EMC laboratories, available to scientists and engineers from many different industries (e.g. communication and information technology, military, aviation, maritime, automotive, space technology, etc.) as well as modernization and expansion the existing research infrastructure of each laboratory (taking into account the specialization of each consortium member), in order to increase the research potential for conducting advanced experimental research,

development work and providing comprehensive research and development services in the field of electromagnetic compatibility and the generation of high-energy surges (e.g. lightning currents, HPM etc.).

The EMC-LabNet project received funding in the amount of PLN 42,648,935.16 under Measure 4.2 of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, co-financed by the European Regional Development Fund. The project co-financing agreement no. POIR.04.02.00-02-A007/16-00 was signed on July 31, 2018 with the Information Processing Center – National Research Institute..

The project has been completed on December 31, 2023.

RESEARCH INFRASTRUCTURE OF THE EMC-LABNET

RESEARCH INFRASTRUCTURE OF THE EMC-LABNET

The EMC-LabNet project covers 23 investment tasks, including 21 tasks involving the construction of new research set-ups or the modernization and expansion of existing research set-ups, and 2 construction tasks including the expansion of the laboratory facilities of the Rzeszów University of Technology (extension of the AL building) and the construction of a laboratory hall at the Research and Development Center Maritime Technology Center S.A.
The facilities and research set-ups built and/or modernized/expanded in the “Polish Network of EMC Laboratories (EMC-LabNet)” project are described in the RESEARCH INFRASTRUCTURE tab.

Aktualności

Najnowsze wpisy

EMC-LabNet na XIV Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu


Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) jest współorganizatorem XIV Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetyczne zorganizowanych we Wrocławiu w Politechnice Wrocławskiej w dniach 26-28.06.2024 r.

Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany efekt realizacji projektu jak i możliwe będzie spotkanie się z jego realizatorami.
Szczegóły na stronie Warsztatów EMC: (https://www.warsztaty-emc.pwr.edu.pl)

Zakończenie realizacji projektu EMC-LabNet

W dniu 31.12.2023 r. zakończono realizację projektu EMC-LabNet. Zakupiono całą zaplanowaną aparaturę i osiągnięto zamierzone wskaźniki produktu. Projekt z fazy realizacji przechodzi do fazy trwałości i sukcesywnego osiągania wskaźników rezultatu.

Zakończenie dostaw i instalacji aparatury w projekcie EMC-LabNet

W dniu 15 grudnia 2023 r. z zgodnie z podpisanymi umowami z sukcesem zakończono wszystkie zaplanowane dostawy i instalacje aparatury oraz oprogramowania w projekcie EMC-LabNet. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany.

Podpisanie aneksu nr 6 do umowy – zwiększenie wartości projektu

W dniu 04.09.2023 podpisano aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu "Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)", zwiększający wartość projektu do 68 641 812,27 zł i wartość dofinansowania do 42 648 935,16 z w związku ze wzrostem kosztu zakupu aparatury badawczej.

Uroczyste otwarcie nowoczesnej hali laboratoryjnej w OBR CTM S.A

W dniu 13 października 2022 roku odbyło się w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. uroczyste otwarcie nowej hali z laboratoriami badawczymi.
W uroczystości uczestniczyli m.in. m.in.przedstawiciele MON, Władz Województwa Pomorskiego, Urzędu Miasta Gdyni, PGZ oraz wielu innych instytucji i jednostek.

Podpisanie aneksu nr 5 do umowy wydłużający okres realizacji projektu EMC-LabNet

W dniu 21.09.2022 podpisano aneks nr 5 do umowy nr: POIR.04.02.00-14-A007/16-00 wydłużający okres realizacji projektu o dofinansowanie projektu EMC-LabNet do dnia 31.12.2023 r.

EMC-LabNet na XIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu

Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) jako współorganizator XIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetyczne zorganizowanych we Wrocławiu w Politechnice Wrocławskiej w dniach 27-29.06.2022 r. W sesji S11 zaprezentowano stan realizacji i ofertę projektu.

Ukończono rozbudowę budynku AL Politechniki Rzeszowskiej

Zakończono z sukcesem realizację podzadania Politechniki Rzeszowskiej pn."Rozbudowa budynku AL, roboty i materiały budowalne". Dobudowana część budynku został przekazana do użytkowania.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu “Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 31.07.2018 podpisano umowę Nr POIR.04.02.00-14-A007/16-00 o dofinansowanie projektu "Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Previous
Next
Scroll to Top
Skip to content