Wydarzenia

Gdzie można nas spotkać i lub się o nas dowiedzieć

Konferencje i seminaria w 2024 roku

XIV Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu

Polska Sieć Laboratoriów EMC, „EMC-LabNet” Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) jest w 2024 roku współorganizatorem XIV edycji Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 26 – 28 czerwca 2024 r. w Politechnice Wrocławskiej w budynku C-13.

Przedstawiciele EMC-LabNet będą aktywnymi uczestnikami konferencji a EMC-LabNet będzie obecny na wystawie technicznej. 

Zaplanowano wizytę zainteresowanych uczestników Warsztatów w Laboratorium EMC PWr i prezentację zakupionej aparatury przez PWr w ramach projektu.

Zaplanowano także spotkanie Rady konsorcjum i realizatorów podsumowujące fazę realizacyjną projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Warsztatów EMC:

INFRASTRUKTURA BADAWCZA EMC-LABNET

INFRASTRUKTURA BADAWCZA
EMC-LABNET

Projekt EMC-LabNet obejmuje 23 zadania inwestycyjne, w tym 21 zadań polegających na budowie nowych stanowisk badawczych lub modernizacji i rozbudowie posiadanych stanowisk badawczych oraz 2 zadania budowlane obejmujące rozbudowę zaplecza laboratoryjnego Politechniki Rzeszowskiej (rozbudowa budynku AL) oraz budowę hali laboratoryjnej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Zaplecze i stanowiska badawcze zbudowane i/lub zmodernizowane/rozbudowane w projekcie „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” opisano w zakładce INFRASTRUKTURA BADAWCZA.
Scroll to Top
Skip to content