Aktualności

EMC-LabNet na XIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu

Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) jest współorganizatorem XIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej, które odbywają się we Wrocławiu w dniach 27-29.06.2022 r. w Politechnice Wrocławskiej.

Drugiego dnia konferencji w ramach sesji S11 (godz. 11:30 – 13:00, sala 10B bud. D-20 ) zaprezentowano osiągnięcia oraz ofertę badawczą projektu Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet). Każdy z konsorcjantów zaprezentował aktualny stan realizacji projektu i przedstawił zakupioną w projekcie aparaturę.

Scroll to Top
Skip to content