W ramach realizacji projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” w OBR CTM S.A. wykonano/dostarczono pięć następujących stanowiska badawczych:

W ramach prowadzonych działań i prac wybudowano halę laboratoryjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i aparaturą badawczą, w tym komorą bezodbiciową SAC, zagospodarowano teren wokół hali, a takze przeniesiono posiadane stanowiska laboratoryjne do nowej lokalizacji wraz z ich uruchomieniem.

W ramach realizacji projektu pozyskano stanowiska do realizacji następujących badań, w tym specyficznych testów odpornościowych wymaganych dla urządzeni przeznaczonych na jednostki pływające:
 • zaburzeń przewodzonych niskiej częstotliwości oraz zmian napięcia zasilania dla wymagań PRS (Publikacja 11/p);
 • zaburzeń przewodzonych niskiej częstotliwości oraz zmian napięcia zasilania dla wymagań PRS (Publikacja 11/p);
 • odporności na zaburzenia małej częstotliwości zgodnie z wymaganiami norm NO-EN 61000-4-13:2007 +A1:2010+A2:2016-05;
 • odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61000-4-16:2016-05;
 • poziomu emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) zgodnie z wymaganiami norm PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04, PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08;
 • wahania napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym ≤ 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 61000-3-3:2013-10, PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10, PN-EN 61000-3-3:2013-10/A2:2022-04, PN-EN 61000-3-3:2013-10/AC:2022-05.
CTM_1_2
CTM_1_3
CTM_1_4

W ramach realizacji projektu wybudowano w hali laboratoryjnej dużą semi-bezodbiciową komorę pomiarową (SAC), umożliwiającą wykonywanie pomiarów i badań z odległości do 10 metrów od badanego urządzenia, wyposażoną w systemy do:

 • pomiaru poziomu emisji zaburzeń radioelektrycznych promieniowanych;

 • pomiar poziomu emisji zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych;

 • badania poziomu odporności na promieniowane zaburzenia elektromagnetyczne.

Stanowisko badawcze zostało wyposażone w następujące urządzenia lub funkcjonalności:

 • stół obrotowy o średnicy 5 m i obciążalności 5000 kg/m2;

 • ujęcie wody i odprowadzanie wody;

 • wyciąg spalin;

 • detekcja gazów;

 • komorę i wyposażenie do pomiarów wg norm cywilnych oraz obronnych.

Stanowiska umożliwiają badania:

 • poziomu emisji zaburzeń radioelektrycznych: przewodzonych i promieniowanych zgodnie z wymaganiami wg. Następujących norm :

  • PN-EN 55016-2-1:2014-09

  • PN-EN 55016-2-1:2014-09/A1:2017-12

  • PN-EN 55016-2-1:2014-09/AC:2020-11

  • PN-EN 55016-2-3:2017-06

  • PN-EN 55016-2-3:2017-06/A1:2020-01

  • PN-EN 55016-2-2:2011

  • PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08

  • PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12

 • Odporności promieniowanej w zakresie do 18 GHz zgodnie z wymaganiami norm:

  • PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+ IS1:2009+A2:2011

  • PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06

  • NO-06-A500:2012

  • (procedura PRS-02)

  • NO-20-A500-6:2019

  • MIL-STD-461F (procedura RS-103)

  • MIL-STD-461G (procedura RS-103)

CTM_2_3
CTM_2_4

Pozyskane w ramach projektu stanowisko umożliwia badania odporności na impuls elektromagnetyczny typu NEMP zgodnie z wymaganiami norm:

 • NO-06-A200:2012 (procedura KRS-03)

 • NO-06-A500:2012 (procedura PRS-03)

 • MIL-STD-461F (procedura RS-105)

 • MIL-STD-461G (procedura RS-105)

CTM_3_2
CTM_3_3

Pozyskane w ramach projektu stanowisko umożliwia badania pól magnetycznych dla urządzeń i mechanizmów okrętowych o masie całkowitej do 15 ton.

Podstawowymi elementami stanowiska badawczego są:

 • układ magnetometrów zagłębionych w podłożu i umożliwiających pomiar pola magnetycznego na głębokości do 5m od podstawy obiektu;

 • niemagnetyczny obrotowy wózek z torowiskiem służącym do przemieszczania obiektu względem czujników oraz obrotów względem ziemskiego pola magnetycznego;

 • układ akwizycji danych, automatyki wózka, zasilania i zobrazowania w czasie rzeczywistym;

 • kanały kablowe i skrzynki przyłączeniowe umożliwiające połączenie stanowiska z aparaturą pomiarową w pomieszczeniach laboratoryjnych;

 • system monitorowania wizyjnego badanych obiektów

CTM_4_2
CTM_4_3

W ramach realizacji projektu powstało 10 stanowisk do testów przewodzonych zarówno w zakresie pomiaru poziomu emisji jak i odporności na zaburzenia radioelektryczne

CTM_4_1
CTM_4_2
Scroll to Top
Skip to content