• Mobilne stanowisko badawcze do badania odporności na wyładowania piorunowe, które stanowi element infrastruktury badawczej PB w do badań odporności ina wyładowania piorunowe. Badawczego.

Stanowisko badawcze do badania odporności na wyładowania piorunowe

  • mobilne stanowisko badawcze do badania odporności na wyładowania piorunowe o następujących parametrach udarów:
   • maksymalny prąd wyładowczy 200 kA, 10/350 μs, 120 kV;
   • możliwość synchronizacji udaru z siecią AC 230 V, 50 Hz;
   • możliwość rekonfiguracji generatora do pracy z udarem 8/20 μs;
   • prowadzenie badań w warunkach poligonowych z prądem 50 kA, 10/350 μs;
  • generator udaru napięciowo-prądowego 1,2/50 – 8/20 μs, Umax = 10 kV, In = 5 kA, EFT/Burst
  • generator prądu impulsowego 8/20 μs, In = 60 kA;
  • generator udarów prądowych 10/350 μs, Iimp = 100 kA
  • generator udarów prądowych oscylacyjnych GUP-100, In = 100 kA
  • generator udaru napięciowego 1,2/50 μs, Umax = 400 kV;
  • generator udaru napięciowego 10/700 μs, Umax = 37 kV;
  • Źródło wysokiego napięcia zmiennego o Umax = 350 kV (transformator probierczy TP-350);
  • oscyloskopy o paśmie do 2 GHz;
  • cewki Rogowskiego do pomiaru prądów udarowych od 30 A do 300 kA;
  • sondy wysokonapięciowe o napięciu znamionowym do 40 kV;
  • generatory wyładowań elektrostatycznych ESD do 16,5 kV.
 • badaniach wytrzymałości urządzeń elektrycznych i elektronicznych na przepięcia (surge);
 • badaniach wytrzymałości urządzeń elektrycznych i elektronicznych narażonych na skutki przepływu prądu piorunowego;
 • badaniach propagacji udarów piorunowych w instalacjach elektrycznych;
 • badaniach oddziaływania impulsowych pól elektromagnetycznych (LEMP) na instalacje i aparaturę;
 • badaniach symulacyjnych zagrożeń piorunowych urządzeń i systemów elektronicznych w obiektach budowlanych, w stacjach elektroenergetycznych, w obiektach przemysłowych oraz tele- i radiokomunikacyjnych;
 • badaniach wytrzymałości elementów konstrukcyjnych na skutki przepływu prądu udarowego o wartości szczytowej do 200 kA;
 • rejestrację przepięć w instalacjach elektrycznych oraz w obwodach sygnałowych;
 • dobór rozwiązań urządzeń piorunochronnych i systemów ograniczania przepięć w instalacjach elektrycznych i obwodach sygnałowych;
 • pomiary pól elektromagnetycznych oraz ochrona urządzeń przed ich oddziaływaniem oraz ekranowanie;
 • generację prądów piorunowych w warunkach laboratoryjnych i poligonowych (generator mobilny);
 • badania wytrzymałości elementów urządzeń piorunochronnych na przepływ prądu piorunowego;
 • badania ograniczników przepięć w obwodach niskiego napięcia;
 • testowanie odporności udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 • prace eksperckie w zakresie ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami.
 • szkolenia z zakresu ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej
 • szkolenia z zakresu ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej w strefach zagrożonych wybuchem;
 • warsztaty z zakresu przeciwdziałania skutkom bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych
 • oraz przepięć, powodujących uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie urządzeń i systemów.
Scroll to Top
Skip to content