Laboratoria EMC z czterech wyższych uczelni i jednej jednostki naukowo-badawczej działające na terenie Polski, dysponujące najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą, potencjałem naukowym i doświadczeniem i kompetencjami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej w dniu 4 marca 2013 roku zawiązały konsorcjum naukowo-technologiczne pn. „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
Główne celem KONSORCJUM EMC-LabNet to:
Cele zostały już częściowo osiągnięte:
Skład konsorcjum
Rada Konsorcjum
Scroll to Top
Skip to content