Aktualności

Podpisanie aneksu nr 5 do umowy wydłużający okres realizacji projektu EMC-LabNet

W dniu 21.09.2022 podpisano aneks nr 5 do umowy nr: POIR.04.02.00-14-A007/16-00 o dofinansowanie projektu „Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” wydłużający okres realizacji umowy do dnia 31.12.2023 r.

Scroll to Top
Skip to content