Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 31.07.2018 r. podpisano umowę Nr Umowy: POIR.04.02.00-14-A007/16-00 o dofinansowanie projektu „Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO, Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI.

Scroll to Top
Skip to content