Aktualności

Zakończenie realizacji projektu EMC-LabNet

W dniu 31.12.2023 r. zakończono realizację projektu EMC-LabNet. Zakupiono całą zaplanowaną aparaturę i osiągnięto zamierzone wskaźniki produktu. Projekt z fazy realizacji przechodzi do 5-letniego okresu trwałości i sukcesywnego osiągania wskaźników rezultatu.

Scroll to Top
Skip to content